W Gdańsku odbyło się czwarte spotkanie ekspertów Izby i Rigsrevisionen podsumowujące dotychczasowe działania kontrolne.

Pod lupą kontrolerów NIK znalazł się finansowany z EFRR Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WP). Izba zbadała m.in., czy wybór projektów odbywał się w oparciu o zatwierdzone kryteria oraz czy prowadzona była kontrola ich realizacji.

Jednocześnie Inspektorzy Rigsrevisionen sprawdzili, jak duńskie instytucje radzą sobie z podobnymi projektami środowiskowymi, których źródłem współfinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Efekty kontroli poznamy do końca tego roku. Ustalenia obu audytów zawarte zostaną we wspólnym raporcie.

PS/NIK