Absolwentami WPiA Uw byli: Pan Prezydent Lech Kaczyński, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, Stefan Melak, Stanisław Mikke, Piotr Nurowski oraz Jolanta Szymanek- Deresz.

WPiA UW/KC