Podczas konferencji Katarzyna Batko-Tołuć ogłosiła Ogólnopolski Konkurs „Wyważanie otwartych drzwi” na najlepszą i najgorszą praktykę w zakresie faktycznej realizacji prawa do informacji przez polskie instytucje publiczne.

Społeczne Noble przyznaje co roku międzynarodowa organizacja Ashoka, która wyszukuje i zrzesza przedsiębiorców społecznych, wyjątkowych ludzi, którzy swoimi działaniami pomagają tysiącom ludzi w Polsce i na świecie.

Ashoka wyróżnia osoby, które wprowadzają systemowe zmiany społeczne, a ich działania spełniają pięć kryteriów, którymi są: Nowa idea, Kreatywność, Przedsiębiorczość, Zasięg oddziaływania i Etyka. Statystycznie, jedna osoba na 10 milionów spełnia kryteria Ashoki. W Polsce Społecznego Nobla Ashoki otrzymuje średnio 4 – 5 osób rocznie.

W odpowiedzi na brak jawności i wzajemną podejrzliwość w stosunkach władza-obywatel Katarzyna Batko-Tołuć, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, wprowadza nowe zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Przez lata komunizmu obywatele nauczyli się nie interesować życiem publicznym, a instytucje w demokratycznej Polsce nie wykształciły nawyku informowania obywateli o swojej pracy. Taka sytuacja trwa do dzisiaj. Aby zmienić tę kulturę tajności, Katarzyna Batko-Tołuć buduje sieć aktywnych obywateli, którzy mają odpowiednie umiejętności, by pełnić rolę strażników, przyzwyczajając instytucje do obywateli, którzy chcą być zainteresowani życiem publicznym. Strażnicy zostają przeszkoleni w powołanej przez Katarzynę Szkole Inicjatyw Strażniczych, a po jej ukończeniu otrzymują wsparcie, aby uniknąć frustracji, o którą łatwo w kontaktach z przedstawicielami lokalnych instytucji.

ASHOKA/AS

Zobacz także:

Społeczny Nobel Ashoki przyznany

Spotkanie dotyczące praw człowieka w polityce zagranicznej USA