Głównym przedmiotem działalności PBG są m.in. usługi budowlano−montażowe polegające na wykonywaniu instalacji gazu ziemnego ropy naftowej i paliw.

Energomontaż Południe zajmuje się m.in. modernizacją, montażem oraz remontami urządzeń, instalacji energetycznych i przemysłowych.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Łowicz wprowadził konsumentów w błąd

Opłata za przejazd Autostradą A4 była nieuczciwa