W trakcie sympozjum poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
corporate governance
§ modele zarządzania przedsiębiorstwami w USA, Japonii i Europie,
§ rola etyki we współczesnej ekonomii,
§ charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstw w Japonii,
§ prawne aspekty prowadzenia inwestycji w Japonii.
Celem organizatorów sympozjum jest przedstawienie rozumienia kultury korporacyjnej (przede wszystkim na poziomie przedsiębiorstw) w jak najszerszym sensie oraz zaakcentowanie tego, że pomimo procesu globalizacji, poszczególne kraje zachowują swoje własne, oryginalne podejście do problematyki corporate governance. Organizatorzy sympozjum zgadzają się bowiem z tezą przedstawioną przez OECD, że różnice kulturowe (np. pomiędzy kulturą japońską a kulturą amerykańską) powodują również pojawienie się odmiennych modeli corporate governance
Z tych powodów, w trakcie sympozjum eksperci z Japonii, Polski i innych krajów Europy Środkowej w swych wystąpieniach porównają i ocenią różne kultury zarządzania i funkcjonowania korporacji. Paneliści skoncentrują się przy tym głównie na analizie amerykańskiego, japońskiego oraz europejskiego (na przykładzie m.in. Polski i Węgier) modelu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto, podjęte zostanie również zagadnienie, w jaki sposób gospodarka w okresie transformacji (m.in. po wyjściu z komunizmu) wpływa na modele zarządzania przedsiębiorstwami. Sympozjum będzie więc na pewno stanowiło istotne wydarzenie naukowe.
Ponadto, sympozjum będzie posiadało niezwykłe walory poznawcze i biznesowe, gdyż pozwoli na wyczerpujące przedstawienie modeli zarządzania przedsiębiorstwami w ujęciu komparatystycznym oraz umożliwi pozyskanie wiedzy o kulturze prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w Japonii.
Z uwagi na powyższe, sympozjum skierowane jest do:
§ osób zainteresowanych komparatystyką prawniczą,
§ specjalistów zajmujących się zarówno samym corporate governance, jak i corporate governance w ujęciu komparatystycznym,
§ praktyków zajmujących się prawem krajów azjatyckich w szczególności Japonią, jak również prawnymi aspektami inwestowania w Japonii,
§ prawników zajmujących się prawem handlowym,
§ osób zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych w Japonii,
§ ekonomistów,
§ japonistów oraz osób interesujących się kulturą japońską sensu largo.

DZP/Kr