Seminarium poświęcone będzie promocji książki pt. "Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa".


W seminarium uczestniczyć będą redaktorzy publikacji
- pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN

prof. Roman Wieruszewski - kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN,
członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ w latach 1998-2000 i 2003-2006

- mgr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

- mgr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Komentarz wygłoszą:

- SSN Katarzyna Gonera - sędzia Sądu Najwyższego, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

prof. Mirosław Wyrzykowski - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.