Uczestnicy koncentracji to amerykańskie spółki stojące na czele koncernów, które zajmują się m.in. wytwarzaniem i sprzedażą felg samochodowych. W wyniku koncentracji Iochpe Holdings zakupi 100 proc. udziałów Hayes Lemmerz International.

Zobacz: UOKiK wykrył zmowę na rynku ubezpieczeniowym

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku deweloperskim

Nieprawidłowości na rynku usług energetycznych wykryte przez UOKiK