Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu informuje, że w dniu 15 października 2009 roku w Tarnopolu na Ukrainie odbędzie się Konferencja pt: „Alternatywne metody rozstrzygania sporów na Ukrainie i w Polsce”.

Patroni honorowi :

Minister sprawiedliwości RP-Andrzej Czuma

Konsul Generalny RP we Lwowie- Grzegorz Opaliński

Honorowy Konsul Ukrainy- Łukasz Horowski

Organizatorami są

ze strony polskiej :
- Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu,
- Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu,

ze strony ukraińskiej :

- Wojewódzka Administracja Państwa,
- Sąd Gospodarczy Okręgu Tarnopolskiego,
- Nadzór Prawniczy Okręgu Tarnopolskiego,
- Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnopolu,
- Państwowy Uniwersytet Techniczny im Iwana Poluja w Tarnopolu,
- Centrum Badań Socjologicznych w Tarnopolu,
- Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu,
- Instytut Socjologicznych i Informacyjnych Technologii,

W trakcie obrad poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw prawnych, współczesnych problemów funkcjonowania i perspektyw rozwoju sądownictwa polubownego i mediacji na Ukrainie i w Polsce.

Konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
Kontakt z organizatorami :

Polska

Włodzimierz Brych tel + 48 608 080 345 e-mail sa@nig.org.pl


Ukraina

Volodimir Grycyna – tel + 380685162435,
+ 380685165929
e-mail vova.grycyna@gmail.com


OIRP Wałbrzych/AS

Zobacz także:

Międzynarodowy konkurs mediacyjny rozstrzygnięty

Sylwester Pieckowski w panelu arbitrów Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów