statystyki

Wprowadzenie Polski w strefę Euro-zadania komitetu

09.11.2009, 05:35; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:18
Rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, przedłożone przez pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro przez Polskę przyjął rząd.

Zgodnie z rozporządzeniem zostaną powołane: Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw euro, Rada Koordynacyjna i Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Działalność tych instytucji zapewni skuteczne i płynne wprowadzenie Polski do strefy euro. Konieczność ich powołania wynika ze złożonego i wielopłaszczyznowego charakteru procesu przystępowania do strefy euro, a także doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły lub przygotowują się do przyjęcia wspólnej waluty. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw euro Komitet będzie działał przy Radzie Ministrów. W jego skład wejdą: pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską; pełnomocnik zarządu Narodowego Banku Polskiego ds. wprowadzenia euro; przewodniczący Komitetu Rady Ministrów oraz członkowie kierownictwa urzędów, których przedstawiciele będą pełnili funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów roboczych. Podstawowym zadaniem Komitetu będzie opracowywanie i przedstawianie rządowi propozycji działań lub wniosków mających na celu przygotowanie Polski do wprowadzenia euro. Komitet będzie także współpracował z pełnomocnikiem rządu przy inicjowaniu i monitorowaniu działań organów administracji rządowej podejmowanych w celu przygotowania naszego kraju do wejścia do strefy euro. Rada Koordynacyjna W skład Rady wejdą: pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, pełnomocnik zarządu NBP ds. wprowadzenia euro i przewodniczący zespołów roboczych. Do zadań Rady należeć będzie współdziałanie z pełnomocnikiem rządu w zakresie monitorowania ewentualnych zagrożeń towarzyszących procesowi wprowadzania euro przez Polskę, a także koordynowania prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych oraz działań mających na celu przygotowanie Polski do wprowadzenia euro. Zadaniem Rady będzie też m.in. koordynowanie przygotowania i realizacji Narodowego Planu Wprowadzenia EURO (NPWE), powoływanie grup zadaniowych do rozwiązania określonych problemów, a także zamawianie ekspertyz i opinii. Zespoły robocze Zadania poszczególnych zespołów będą dotyczyć zagadnień: makroekonomicznych; dostosowań prawnych; administracji publicznej; sektora finansowego i stabilności finansowej; wprowadzenia banknotów i monet euro; przedsiębiorstw niefinansowych; ochrony konsumentów; strategii komunikacyjnej. Do zadań wspólnych zespołów będzie należeć m.in. przygotowywanie zaleceń, ekspertyz i opinii oraz wkładu do NPWE. Zespoły będą organami opiniodawczo-doradczymi Rady Koordynacyjnej. W ich skład wejdą przedstawiciele instytucji wybrani na podstawie kryterium merytorycznego. Pracom zespołu będzie przewodniczył przedstawiciel instytucji o dominującej roli w danym zespole. Rozporządzenie wejdzie w życie po 7 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Pozostało 1% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane