Podczas posiedzenia Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem założeń projketu ustawy o dowodach osobistych przedłożonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

KPRM/KC