Obiecywane przez rząd krótsze kolejki do lekarzy ma zapewnić elektroniczna dokumentacja medyczna i lepszy przepływ informacji pomiędzy szpitalami, co wyeliminuje problem oczekiwania przez pacjenta w kilku kolejkach jednocześnie. Dzięki internetowi mają też być wystawiane, tzw. e –recepty, e-skierowania czy e-zlecenia.
Dostęp do opieki zdrowotnej ma przyśpieszyć również większa ilość lekarzy, których przygotowanie do zawodu zostanie skrócone. Staż na 7.roku zastąpią zajęcia praktyczne rok wcześniej. Likwidacji ulegnie Lekarski Egzamin Państwowy.
Uporządkowaniu poddane zostaną ceny leków, ich rejestracja, refundacja i sprzedaż internetowa. Dzięki systemowi sztywnych marż detalicznych i hurtowych ceny leków refundowanych mają być jednakowe we wszystkich aptekach.
Szpitale fakultatywnie będą mogły zostać przekształcone w spółki kapitałowe. W przypadku, gdy pod koniec roku szpital poniesie straty, a samorząd nie zdecyduje się ich pokryć przekształcenie będzie obligatoryjne.
Projektami po pierwszym czytaniu zajmą się odpowiednie komisje. W ramach pakietu ustaw zdrowotnych przewidziane są jeszcze nowelizacje przepisów o produktach leczniczych i ubezpieczeniach zdrowotnych, nad którymi obecnie pracuje rząd.

Ewelina Poradowska