W wystąpieniu marszałek poinformował ambasadorów o celach i zakresie prowadzonej przez Senat dyplomacji parlamentarnej, a także współpracy z organizacjami polonijnymi i pomocy udzielanej polskiej diasporze.

Senat/KR