Ambitni i zdolni studenci Uczelni Łazarskiego, którzy są zainteresowani zdobyciem brytyjskiego dyplomu w ramach anglojęzycznych programów realizowanych przez uczelnię wspólnie z University of Wales, mogą ubiegać się o roczne Stypendium Prezydenta. Zasady przyznawania oraz wysokość stypendium zawarte są w Regulaminie Stypendium Prezydenta.

Terminy:
10 września br. - termin nadsyłania wymaganych dokumentów
15-17 września br. - rozmowy kwalifikacyjne przed Komisją ds. Stypendium Prezydenta