Konferencja dotycząca praw własności intelektualnej odbędzie się na Kampusie Głównym UW w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, organizowanej przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” oraz DKF Prawników Błękit Pruski, we współpracy z Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

W programie spotkania przewidziane są wykłady dr Teresy Grzeszak (WPiA UW), Mec. Oskara Tułodzieckiego (partnera w Kancelarii Hogan & Hartson), Mec. Janiny Ligner – Żeromskiej (partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka), Tomasza Żaka (dyrektora działu licencji i marketingu handlowego The Walt Disney Company Polska) oraz Iwony Mońko (naczelnika Wydziału Ochrony Własności Intelektualnej).

Konferencja zaczyna się o godz. 12.30 i trwać będzie do godz. 17.00.

UW/EA