Samorządowcy zwrócili się do RPO z wystąpieniem, w którym wskazali na uprzywilejowanie w wyborach samorządowych, komitetów wyborczych partii politycznych w stosunku do komitetów wyborczych wyborców, w zakresie finansowania kampanii, dostępu do mediów publicznych, a także sposobu przydzielania numerów listom wyborczym.
W związku z napływem kierowanych do RPO skarg komitetów wyborczych na nierówne traktowanie w wyborach, RPO skierowała do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pismo. W piśmie tym RPO zwraca uwagę przewodniczącego na powtarzające się w skargach problemy, dotyczące preferowania kandydatów z list partyjnych, zarówno w zakresie finansowania kampanii wyborczej jak i dostępu do mediów publicznych. Stwarza to sytuację, w której preferowani są kandydaci partyjni, niezależnie od ich faktycznego angażowania się w sprawy lokalne. Skarżący negatywnie oceniają również sposób przydzielania numerów listom wyborczych poszczególnych komitetów, który preferuje komitety partyjne jako rejestrujące się w całym kraju.
Wszystkie powyższe czynniki, w ocenie skarżących mają realny i negatywny wpływ na możliwość powstawania i aktywność lokalnych komitetów wyborczych. RPO oczekuje przedstawienia stanowiska PKW, w zakresie podnoszonych zarzutów.

Roma Opoka

Zobacz także:

GIODO o wykorzystaniu danych w kampanii wyborczej

RPO w sprawieograniczeń egzekucyjnych dłużników