W ramach działań mających na celu rozpropagowanie mediacji w procesie karnym, jednostki prokuratury z obszaru działania Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie umieściły na stronach internetowych oraz w siedzibach prokuratur aktualne wykazy instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego

W wskazanym dniu wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać zainteresowanym informacji dotyczących mediacji w sprawach karnych. Bliższe informacje znajdują się na stronach internetowych tych jednostek, lub na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach.

W ramach popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym również stosowania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów prokuratorzy rejonowi zorganizują spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół średnich oraz studentów uczelni działających na obszarze ich właściwości. Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą mediacji w postępowaniu karnym.

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych znajduje się pod adresem:

http://www.warszawa.so.gov.pl/index.php?pid=594

Prokuratura Apelacyjna Warszawa/AS

Zobacz także: