Końcowy sukces naszego Przewodnictwa będzie zależeć od tego, jak dobrze do tego zadania będą przygotowani wszyscy urzędnicy zaangażowani w ten proces.

W dniu 19 października 2009 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zostanie zainaugurowany cykl szkoleń dla administracji centralnej przygotowującej się do sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Szkolenia mają na celu pogłębienie specjalistycznej wiedzy na temat procedur decyzyjnych, stanowienia prawa oraz instytucji UE. W jego realizację zaangażowani zostali wykładowcy polskich ośrodków akademickich, eksperci i pracownicy instytucji wspólnotowych.

Projekt - który potrwa do końca przyszłego roku - zrealizuje KSAP na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Szkoleniami zostanie objętych blisko tysiąc pracowników ministerstw, urzędów centralnych i innych instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w obsługę polskiego Przewodnictwa w 2011 roku. Przeszkoleni urzędnicy będą pełnić rolę przewodniczących grup roboczych i komitetów Rady UE. Ich podstawowym zadaniem będzie zapewnienie zaplecza eksperckiego dla inicjatyw związanych z Przewodnictwem w ramach administracji krajowej.

Na początku miesiąca ruszyły także szkolenia językowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego.

Więcej informacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi w przygotowaniach do Prezydencji można znaleźć na stronie internetowej www.prezydencjaue.gov.pl w dziale VI Programu Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. (http://www.prezydencjaue.gov.pl/do-pobrania

UKIE/AS