Helsińska Fundacja Praw Człowieka kwestionuje w swoim wystąpieniu art. 72 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 31 ust 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim zawiera on sformułowanie „pociąga za sobą zakaz powołania w przyszłości na stanowisko komornika lub asesora komorniczego”.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował Fundację, iż w ocenie Rzecznika istnieją konstytucyjne wątpliwości w zakresie przepisów dotyczących komorników sądowych, które bezpośrednio prowadzą do dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Ponadto, regulacje te stanowią aktualnie przedmiot analiz w Biurze RPO.

PS/Źródło:HFPC

Zobacz także:

Dialog HFPC i RPO odnośnie kontroli operacyjnej

HFPC przeciwna obniżeniu wieku odpowiedzialności karnej