statystyki

Projekt ustawy budżetowej na 2010 przyjęty

10.09.2009, 07:07; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:17
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2010. W projekcie ustawy budżetowej dochody budżetu wyniosą 245.500.784 tys. zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę nie większą niż 297.715.000 tys. zł, a deficyt państwa nie powinien przekroczyć 52.214.216 tys. zł. Przy planowaniu budżetu na następny rok wzięto pod uwagę następujące czynniki makroekonomiczne: • realny wzrost PKB o 1,2 proc., • inflacja na poziomie 1,0 proc., • wzrost spożycia ogółem o 1,1 proc., • realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce o 1,0 proc. Przychody z prywatyzacji zaplanowano w wysokości ok. 25,0 mld zł. Dochody podatkowe wyniosą 223.140.010 tys. zł, czyli o 6,0 proc. nominalnie więcej niż w 2009 r. Na kwotę tę składają się: • dochody z podatku od towarów i usług – 106.200.000 tys. zł, to jest o 8,9 proc. więcej niż w 2009 r., • dochody z podatku akcyzowego – 53.070.000 tys. zł, to jest o 370.000 tys. zł więcej niż przed rokiem; oznacza to, że akcyza wzrośnie nominalnie o 0,7 proc., • dochody z podatku od gier – 1.570.000 tys. zł, to jest o 1,9 proc. więcej niż w 2009 r., • dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – 26.300.000 tys. zł, to jest o 9,6 proc. więcej niż w 2009 r., • dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.000.000 tys. zł, to jest o 3,3 proc. więcej niż w 2009 r., • dochody z podatku tonażowego – 10 tys. zł, Dochody niepodatkowe wyniosą 22.360.774 tys. zł, czyli nominalnie o 11,5 proc. mniej niż w roku 2009, w tym m.in.: • dochody z cła – 1.804.000 tys. zł i będą niższe o 0,8 proc. od tych w 2009 r., • dochody z dywidend od udziałów skarbu państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku – 4.223.500 tys. zł, czyli nominalnie o 44,8 proc. mniej niż w 2009 r., • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.727.417 tys. zł. Wydatki budżetu państwa W projekcie budżetu na przyszły rok w wydatkach nie uwzględniono środków na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych. Przyjęto, że w 2010 r. wydatki realnie wzrosną o 7,8 proc., a udział wydatków budżetu państwa w PKB wyniesie 21,8 proc., co oznacza ich wzrost o 1,4 punktu procentowego w stosunku do 2009 r. Na wydatki w kwocie 297.715.000 tys. zł złożą się: • subwencje i dotacje – 143.546.866 tys. zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.836.084 tys. zł, • wydatki bieżące jednostek budżetowych – 56.782.805 tys. zł, • wydatki majątkowe – 14.824.163 tys. zł, • obsługa długu publicznego – 35.130.000 tys. zł, • środki własne UE – 14.095.082 tys. zł. Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (48,2 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (19,1 proc.) oraz obsługa długu publicznego (11,8 proc.). Poziom wydatków został ustalony z uwzględnieniem: • wydatków na obronę narodową – co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy, • świadczeń emerytalno-rentowych – zakłada się, że od marca 2010 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,1 proc., • wydatków na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2010 r. wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, • środków na realizację programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011”, • wysokości składki do budżetu Unii Europejskiej, • zwiększenia subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 proc. od września 2010 r., • środków na przygotowanie i wykonanie EURO 2012. Deficyt budżetu państwa Na sfinansowanie deficytu budżetowego (52.214,2 mln zł), deficytu budżetu środków europejskich (15.303,1 mln zł), ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (13.296,3 mln zł) oraz ujemnego salda prefinansowania (924,6 mln zł) w łącznej kwocie 81.738,2 mln złożą się: • dodatnie saldo finansowania krajowego – 60.941,1 mln zł; • dodatnie saldo finansowania zagranicznego – 20.797,2 mln zł.


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane