Ministerstwo Spraw Zagranicznych Administracji w porozumieniu z Fundacją im. Stefana Batorego ogłasza rekrutację obserwatorów krótko terminowych na wybory parlamentarne na Białorusi, które odbędą się 28 września 2008 roku.

Wymagania stawione kandydatom

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka rosyjskiego lub białoruskiego (zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia biegłości językowej);
  • ukończone 21 lat;
  • znajomość sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi;
  • udokumentowane zaangażowanie społeczne;
  • gotowość do ciężkiej pracy w sytuacji napięcia i stresu;
  • doświadczenie w obserwacji wyborów (UWAGA: ok. 25% miejsc rezerwujemy dla osób nie posiadających takiego doświadczenia)

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka białoruskiego oraz doświadczenie zdobyte na terenie Białorusi.

Kandydaci na obserwatorów krótkoterminowych muszą być gotowi do wyjazdu na misję w dniach 24 września - 1 października 2008 (dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym) oraz do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Warszawie przed rozpoczęciem misji.

Wyboru obserwatorów spośród nadesłanych kandydatur dokona komisja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji im. Stefana Batorego.

MSZ/KZ