Projekt założeń został wypracowany przez zespół sędziów, syndyków, ekonomistów oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki.

Jak wskazuje resort gospodarki nowe prawo zawiera zachęty dla firm do jak najwcześniejszego rozpoczynania procesów naprawczych. Ustawa wprowadzi cztery instytucje restrukturyzacji.

Najprostszą formą będzie tzw. „postępowanie w przedmiocie zawarcia układu”. W tym przypadku dłużnik wystąpi do wierzycieli i będzie z nimi prowadził rozmowy w sprawie zawarcia porozumienia. Efekty tych rozmów będą przedstawione sądowi do zatwierdzenia. Postępowanie przed sądem trwałoby około dwóch tygodni. Rozwiązanie to skierowane byłoby do przedsiębiorców, którzy są wypłacalni, ale spodziewają się problemów finansowych w najbliższym czasie.

Druga propozycja to „przyspieszone postępowanie układowe”, w którym do zawarcia „układu” będzie dochodzić na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli. W tym trybie majątek dłużnika byłby zabezpieczony poprzez zawieszenie egzekucji należności objętej „układem”.

Z kolei tzw. „postępowanie układowe” będzie prowadzone na analogicznych zasadach jak obecnie postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia „układu”. W tym przypadku przedsiębiorca będzie jednak nadal zarządzał swoim majątkiem, ale pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Jeśli większość z nich zadecyduje o odebraniu firmie majątku, na podstawie uchwały będzie można tego dokonać.

Czwartą formą restrukturyzacji będzie „postępowanie sanacyjne”, czyli najbardziej zbliżone do obecnego postępowania likwidacyjnego. Będzie tu możliwe np. wypowiadanie niekorzystnych umów gospodarczych, umów o pracę, a dłużnik będzie miał znacznie ograniczone możliwości zarządzania majątkiem.

Resort gospodarki podkreśla, że założeniem konsultowanego dokumentu jest też wprowadzenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do postępowania restrukturyzacyjnego, takich jak np. zgłoszenie wierzytelności w formie elektronicznej, czy utworzenie Centralnego Rejestru Upadłości. W rejestrze tym w formie elektronicznej znajdą się nie tylko postanowienia i obwieszczenia związane z procesami upadłościowymi, ale też wzory dokumentów i baza danych m.in. sądów, syndyków czy biegłych- czytamy w komunikacie.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Pełnomocnik przedsiębiorcy załatwi jego sprawę online