Tańsze bilety komunikacji miejskiej oraz zniżki w kinach, teatrach czy na basenach - to tylko niektóre korzyści, jakie daje Karta Dużej Rodziny. Dlatego resort pracy i polityki społecznej zachęca miasta i gminy w całej Polsce do jej wprowadzenia.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powołał w czerwcu specjalny zespół, promujący wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w całym kraju.

Zadaniem Zespołu będzie upowszechnianie Karty m.in. przez przygotowanie informatora zawierającego wykaz dobrych praktyk w zakresie wdrażania Karty Dużych Rodzin i rozpowszechnianie go w samorządach. Zespół będzie także monitorował wdrażanie Karty na terenie kraju oraz rekomendował inne działania podejmowane na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.

Zobacz: Od 2014 roku sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły

Karta Dużych Rodzin to zbiór przywilejów dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców. Co istotne, do jej uzyskania nie jest wymagane kryterium dochodowe.

Karta może upoważniać do zniżek np. przy zakupie biletów na komunikację miejską, przy wejściu na miejską pływalnię lub inne obiekty sportowe, do kina lub teatru, a także do ulg w opłatach za przedszkole.

Jak informuje resort pracy w Polsce ponad 50 samorządów już wprowadziło Kartę. Funkcjonuje ona zarówno w dużych miastach, takich jak m.in. Wrocław czy Gdańsk oraz mniejszych gminach, np. w Żabiej Woli czy Zielonce.

Przykładowo w Grodzisku Mazowieckim Karta funkcjonuje od 2008 r. i uprawnia do 50% zniżki na bilety do kina, na basen oraz udział w zajęciach artystycznych. Korzysta z niej ponad 2 tys. rodzin.

PS/źródło:MPiPS

Zobacz także:

Zmiany w urlopach macierzyńskich weszły w życie