Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu zaopatruje w ciepło mieszkańców tego miasta będąc jednocześnie dysponentem jedynej sieci ciepłowniczej na jego terenie. Postępowanie UOKiK zostało wszczęte po skardze spółki Bioelektrociepłownia, która chcąc jako nowy producent wejść na rynek ciepła w Sieradzu, napotkała ze strony PEC na utrudnienia w dostępie do urządzeń przesyłowych.

Analiza przeprowadzona przez Urząd wykazała, że PEC w Sieradzu niezgodnie z prawem blokował wejście nowego przedsiębiorcy na rynek m.in. poprzez odmawianie przekazania mu informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej- poinformował UOKiK.

Zobacz: UOKiK: PKO BP może przejąć bank Nordea

Prezes UOKiK uznała, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Sieradza ograniczało konkurencję stwarzając nieuzasadnione bariery dla pojawienia się nowego przedsiębiorcy na rynku produkcji ciepła w Sieradzu.

Na PEC w Sieradzu nałożona została kara pieniężna w wysokości 104 571 zł. Przedsiębiorca zaprzestał stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania antymonopolowego m.in. poprzez udostępnienie na swojej stronie internetowej wzoru wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej.

Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca odwołał się do sądu.

PS/źródło: UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Reklama Euro Netu wprowadzała konsumentów w błąd