Jak wskazuje Lewiatan "indeksy pozostają na bardzo niskich poziomach i nie ma wielkich nadziei na poprawę koniunktury w drugim kwartale. Kolejne kwartały też nie przyniosą istotnej poprawy, bo indeks roczny jest ciągle w dołku, a nawet nadal wykazuje tendencję spadkową".

"Dane z gospodarki nie wskazują na odwrócenie stagnacji głównego czynnika wzrostu, jakim jest popyt wewnętrzny"- wynika z raportu.

"Jedynym czynnikiem podtrzymującym dynamikę gospodarki pozostaje dodatni eksport netto, którego udział w popycie jest jednak znacznie mniejszy niż konsumpcji, a jego wkład do wzrostu PKB wyraźnie maleje"- wskazuje Lewiatan.

W raporcie czytamy, że "sytuację ratuje ciągle dodatni eksport netto, ale jego wkład do wzrostu PKB wyraźnie maleje w porównaniu z ub. rokiem. Niski wzrost PKB i malejąca inflacja odbijają się na dochodach budżetowych i gwałtownie przyspieszyło wykonanie deficytu budżetowego do 90 proc. w kwietniu".

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok.

PS/źródło:PKPP Lewiatan