Rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

(Dz.U. nr 217, poz. 1386)

Rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypacania dodatków do uposażenia zasadniczego ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

(Dz.U. nr 217, poz. 1387)