USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dziennik Ustaw Nr 89, Poz. 559, z dnia 2013-05-13).