ul. Bażyńskiego 6,
80-952 Gdańsk 5


tel. centrala: 523 28 99 wew. 28 99
fax. 523 28 87 wew. 28 87

Dziekan:

Prof. Dr hab. Jarosław Warylewski

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

Dr Tomasz Bąkowski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Dariusz Szpoper, prof. UG