Wsparcie klienta przy negocjacjach warunków oraz zawarciu umowy kredytowej zapewniał Departament Prawa Umów Kancelarii RKKW, a pracami prawników kancelarii kierował mec. Łukasz Sieczka, stojący na jego czele.

Mec. Łukasz Sieczka podkreśla, że „ze względu na skomplikowany charakter finansowanej transakcji, zawarcie umowy wymagało odpowiedniego skonstruowania warunków wypłaty finansowania oraz zobowiązań następczych, których wykonanie objęte było przepisami kilku jurysdykcji”.

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW zwraca natomiast uwagę, iż „wobec warunków finansowych ustalonych przez uczestników transakcji, zawarcie umowy kredytowej oraz spełnienie wszystkich warunków wypłaty finansowania związane było z działaniem w bardzo ograniczonych ramach czasowych. Mimo złożonego charakteru transakcji oraz konieczności spełnienia licznych warunków wstępnych wypłaty finansowania, została ona jednak pomyślnie sfinalizowana”.