Obecność kancelarii Wardyński i Wspólnicy na Dniach Marketingu Sportowego związana jest z działalnością Grupy Prawa Sportowego, kierowanej przez adwokata Jana Ciećwierza, wspólnika kancelarii.

Na konferencji prawnicy kancelarii przybliżą następujące zagadnienia:

  • Dobra osobiste sportowców i ich komercjalizacja: dr Damian Flisak (radca prawny) oraz Jan Ciećwierz (adwokat)
  • Organizacja widowisk sportowych a naruszenia znaków towarowych klubów i organizacji sportowych: Monika Żuraw oraz Włodzimierz Szoszuk (adwokat).

„Prawo sportowe to także interesy grupy osób, które na co dzień poruszają się w sferze zagadnień dotyczących sportu. Umiejętna ochrona tych interesów wymaga znajomości specyfiki działalności gospodarczej i sportowej tych osób. Wymaga też coraz trafniejszych przepisów i orzecznictwa. Tu pomoc prawnika staje się bezcenna", twierdzi Jan Ciećwierz.

Włodzimierz Szoszuk, stosunkując się do tematu prelekcji, zauważa: „Zarejestrowanie oznaczeń i symboli przez kluby sportowe, a nawet incydentalne próby egzekwowania nabytych praw w dzisiejszych czasach nie wystarczą, aby ochronić, a tym bardziej – rozwinąć markę sportową. Konieczne jest stworzenie całej polityki ochrony marki i konsekwentne jej realizowanie. Jestem przekonany, że czas i środki poświęcone na ten cel zwrócą się w trójnasób”.

Organizatorem konferencji jest Sport & Business Foundation, jedna z najważniejszych organizacji w polskim marketingu sportowym, która od wielu lat wpływa na rozwój profesjonalnego sportu w Polsce. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, ich celem jest przyczynianie się do budowy nowego oblicza polskiego sportu. Listopadowe spotkanie ma uświadomić środowisku sportowemu oraz biznesowemu, że działalność w zakresie marketingu sportowego odgrywa istotną rolę na drodze do sportowych sukcesów.

„Sport na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmienił swoje oblicze. Dziś za sukcesem sportowym stoją nie tylko talent i praca, ale często również duże pieniądze. Sport otwiera się na nowe możliwości, co sprawia, że coraz więcej mówimy o jego aspektach biznesowych i prawnych”, uważa Krzysztof Kropielnicki, Wiceprezes Zarządu Sport & Business Foundation.

Uczestnikom konferencji, których zaproszono w tym roku do siedziby Centrum Olimpijskiego, oferuje się dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, ekspertami oraz przedstawicielami świata mediów. Konferencja adresowana jest do klubów sportowych, sponsorów, menedżerów sportu, agencji consultingowych, marketingowych, PR, kancelarii prawnych, reprezentantów samorządów lokalnych, a także przedstawicieli wszystkich tych podmiotów, których działalność wiąże się lub może się wiązać z realizacją projektów sportowych.

Szczegóły dotyczące VIII Dni Marketingu Sportowego znajdują się na stronie internetowej: www.dms.sbf.pl.