Celem seminarium jest zaprezentowanie, w sposób praktyczny, rozwiązań przewidzianych w Ustawie Antykryzysowej. Spotkanie poprowadzą prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka - Bogusław Kapłon, Partner oraz Katarzyna Dobkowska, Senior Associate. W trakcie prezentacji eksperci z kancelarii przybliżą szczegółowe warunki i możliwość skorzystania z określonych form pomocy wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na uelastycznienie czasu pracy. Będą Państwo również mieli okazję zapoznać się z formami pomocy finansowej dostępnej dla przedsiębiorców, którzy ze względu na obecną sytuację gospodarczą borykają się z przejściowymi trudnościami finansowymi.

Seminarium odbędzie się w środę, 28 października 2009 r. w Warszawie,

w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przy Rondo ONZ 1.

Formularz zgłoszeniowy wraz z agendą spotkania dostępne są na stronie internetowej kancelarii: www.dzp.pl zakładka: Konferencje. W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie w terminie do 23 października wypełnionego formularza drogą mailową na adres swisschamber@swisschamber.pl lub faxem na numer 22 697 79 80.

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.