Tytuł zawodowy uzyskali: Magdalena Bąkowska, Maria Dębska, Maciej Haładyj, Piotr Jaśkiewicz, Jacek Korzeniewski, Katarzyna Mrzygłód, Magda Mysłek i Oskar Waluśkiewicz. Nowi adwokaci wzmocnią takie praktyki prawne kancelarii jak Pharma, Finance, Corporate & Commercial, Competition & Antitrust, Mergers & Aquisitions, Energy oraz IP/Privacy.

Magdalena Bąkowska – współpracuje z kancelarią Baker & McKenzie od 2010 roku w ramach Zespołu Farmaceutycznego, Ochrony Zdrowia i Odpowiedzialności za Produkt. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie reklamy i dystrybucji produktów leczniczych, kwestii regulacyjnych oraz postępowań przed organami administracji. Ponadto zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną firm farmaceutycznych. Jej praktyka obejmuje również spory sądowe związane z odpowiedzialnością za produkt leczniczy. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego University of Cambridge.

Maria Dębska – w Baker & McKenzie od 2012 roku. Zajmuje się prowadzeniem sporów w zakresie znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego i prawa karnego. Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, a także przed organami ścigania i organami administracji państwowej. Prowadzi także postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Maciej Haładyj – współpracuje z kancelarią Baker & McKenzie od 2008 roku. Zajmuje się analizą i doradztwem w zakresie różnych modeli finansowania, w tym finansowania projektów inwestycyjnych. W szczególności specjalizuje się w prawnych formach zabezpieczania wierzytelności oraz ich dochodzenia. Jego specjalizacja obejmuje również doradztwo na rzecz klientów korporacyjnych i banków w zakresie restrukturyzacji finansowych zadłużenia wobec podmiotów z sektora bankowego. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Cambridge. Odbył również roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu.

Piotr Jaśkiewicz – w kancelarii Baker & McKenzie od 2008 roku. Specjalizuje się w prywatnym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie regulacji hazardowych, strukturyzacji transakcji oraz rozwiązywania sporów. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo, europeistyka), Université d’Orléans (prawo prywatne) oraz Szkoły Głównej Handlowej (fuzje i przejęcia); uzyskał również dyplomy z zakresu prawa francuskiego na Université Montesquieu-Bordeaux IV oraz prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim/The Catholic University of America.

Jacek Korzeniewski – z kancelarią Baker & McKenzie współpracuje od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności transakcjach fuzji i przejęć oraz prawie ochrony środowiska. Jego praktyka obejmuje również doradztwo dotyczące nabywania nieruchomości oraz spraw regulacyjnych. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Uniwersytetu w Edynburgu , gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.) z zakresu prawa handlowego oraz Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii.

Katarzyna Mrzygłód - w Baker & McKenzie do 2009 roku. Jest członkiem Praktyki Prawa Konkurencji i Regulacji. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu polskiego i unijnego prawa konkurencji, doradzając i reprezentując klientów w postępowaniach przed organami antymonopolowymi, jak i tych będących na etapie postępowania sądowego. Jej praktyka objemuje także kwestie zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także problematykę ochrony praw konumentów, bezpieczeństwa produktów oraz zamówień publicznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia w Centrum Studiów Amerykańskich organizowanych przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.

Magdalena Mysłek – z Baker & McKenzie związana od 2007 roku w ramach Grupy Prawa Spółek i Prawa Handlowego. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności w prawie handlowym. Posiada doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz procesach restrukturyzacji i reorganizacji. Jej praktyka zawodowa obejmuje również udzielanie porad prawnych z zakresu prawa ochrony konsumentów, gier hazardowych, oznaczania produktów oraz ich reklamy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Københavns Universitet.

Oskar Waluśkiewicz - współpracuje z Baker & McKenzie od 2011 roku jako członek Praktyki Energetycznej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów związanych z inwestycjami w sektorze energetycznym, obejmujących projekty budowy oraz modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz projekty naftowe i gazowe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.