Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt nowelizacji Prawa prasowego, który za wydawanie czasopisma bez rejestracji przewiduje tylko grzywnę. Obecne prawo dopuszcza także karę ograniczenia wolności.

Projekt zmian Prawa prasowego wynika z obowiązku dostosowania przepisów do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przygotowany przez komisję ustawodawczą do zaopiniowania przed pierwszym czytaniem skierowała komisja kultury i środków przekazu.

"Projekt spełnia część naszych postulatów zdekomunizowania Prawa prasowego" - powiedział Maciej Hoffman z Izby Wydawców Prasy. "Czekamy, kiedy całe Prawo prasowe zostanie zmienione, bo zawiera zbyt wiele elementów, które w dzisiejszych warunkach się nie sprawdzają" - dodał.

Po wejściu w życie przepisów wydawanie czasopisma bez rejestracji nie będzie przestępstwem, ale wykroczeniem. Będzie za to groziła kara grzywny; obecnie jest to kara grzywny lub ograniczenie wolności.

Wprowadzenie zmian w Prawie prasowym wynika z orzeczenia TK, który uznał, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism drukowanych jest niekonstytucyjne, a sankcja karna jest za surowa. TK zasygnalizował ponadto, że Prawo prasowe z 1984 r. nie jest dostosowane do współczesności.

Skargę do TK złożył Wojciech Skrzypczyk, którego oskarżono o wydawanie pisma bez rejestracji. Jego proces umorzono przy uznaniu winy, w wyniku czego stracił mandat radnego Chojny (Zachodniopomorskie).