Na kolejnym posiedzeniu posłowie mają wybrać jeszcze dwóch wiceprzewodniczących; w czwartek nie padły bowiem żadne kandydatury. Zgodnie z regulaminem Sejmu komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów.

W Sejmie działają komisje tzw. duże, m.in.: administracji i spraw wewnętrznych, edukacji, finansów publicznych, gospodarki, infrastruktury, polityki społecznej i rodziny; średnie, m.in.: kultury i środków przekazu, obrony narodowej, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego, skarbu państwa, sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw zagranicznych; małe, m.in.: innowacyjności, łączności z Polakami za granicą, mniejszości narodowych i etnicznych, odpowiedzialności konstytucyjnej oraz regulaminowa i spraw poselskich. Komisja ustawodawcza należy do komisji średnich.