W lutym 2009 r. utworzono informacyjną stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, skierowaną do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dzisiaj, dzięki środkom finansowym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uruchomiono zmodernizowaną stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, na której umieszczono informację o utworzonych w Polsce przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (zakładka Sieć Pomocy), "Informator dla pokrzywdzonego" (zakładka Informator pokrzywdzonego), informację przeznaczoną w szczególności dla najmłodszych ofiar przestępstw (zakładka Dla Dzieci) oraz bazę danych instytucji (m.in. Komisariatów Policji, Ośrodki Pomocy Społecznej) i organizacji pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej (z podziałem na wybraną lokalizację).

Podmiotem, który opracował zawartość merytoryczną witryny jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stronę zmodernizowała firma IDEO Sp. z o.o. z Rzeszowa. Podmioty te zostały wyłonione w trybie zapytania o cenę.

- Podstawowym założeniem modernizacji naszej strony jest, aby służyła przede wszystkim społeczeństwu, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dlatego też umieszczane na niej informacje przekazane są prostym, komunikatywnym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, którzy nie mają prawniczego przygotowania - mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Zmieniona funkcjonalność oraz przejrzystość strony ma umożliwić łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji - dodaje.

Ważnym elementem jest geolokalizacja polegająca na możliwości wpisania przez zainteresowaną osobę swojego położenia i odszukania najbliżej usytuowanych jednostek wsparcia, takich jak Policja, organizacje pozarządowe, czy też Ośrodki Pomocy Społecznej.

Strona internetowa www.pokrzywdzeni.gov.pl ma interaktywny charakter: osoba pokrzywdzona przestępstwem za pomocą odpowiednich zakładek (m.in. opis przestępstwa, prawa ofiary, kompensata, ośrodki pomocy) uzyska wyczerpujące informacje, dotyczące postępowania po popełnieniu na niej przestępstwa.

Dowie się jakie są znamiona przestępstwa, jaka kara grozi sprawcy za popełnienie tego przestępstwa. Pozna zasady postępowania po popełnieniu przestępstwa. Uzyska informację gdzie powinna udać się, aby uzyskać pomoc. Może także odszukać na mapie najbliżej położone jednostki świadczące pomoc ofiarom przestępstw.

Zmodernizowana strona daje także możliwość zadawania pytań. Jest to możliwe poprzez wypełnienie kwestionariusza w zakładce "Najczęściej zadawane pytania".