Nawet neutralne informacje w internecie mogą naruszyć dobra innej osoby, tym bardziej że raz zamieszczone nie są usuwane automatycznie i można się z nimi zapoznawać przez dłuższy czas.
Osoba, która wprowadziła informacje do internetu, nie może określić z góry, jak długo powinna ona znajdować się na stronie. Natomiast prawnicy zajmujący się bezpieczeństwem w internecie uważają za konieczne wprowadzenie przepisu, który umożliwiałby automatyczne usuwanie z portali informacji zamieszczanych tam przez internautów. Doprowadziłoby to do zapewnienia większego bezpieczeństwa portali internetowych.

Prawo w sieci