Z pełnej wersji artykułu dowiesz się jak nieobecny na zgromadzeniu wspólnik może skutecznie żądać stwierdzenia nieważności uchwały.