Według art. 151 par. 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zakaz zawiązania spółki z o.o. wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. (art. 151 par. 2 ksh). Zdarza się, że w takiej spółce jej jedyny wspólnik – występujący jako organ osoby prawnej – dokonuje czynności prawnej z samym sobą jako osobą fizyczną lub innym organem tejże spółki.