Jak można praktycznie wykorzystać przejęte przez samorząd budynki dworcowe? Ile może kosztować remont dworca kolejowego i przystosowanie go do nowych funkcji?
Gmina miejska Giżycko w efekcie negocjacji z przedstawicielami władz centralnych, a zwłaszcza przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych, stała się posiadaczem giżyckiego głównego budynku dworca kolejowego oraz budynku przydworcowego.
Nabycie budynku szaletu dworcowego nastąpiło w trybie art. 66 par. 1pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, w myśl którego wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nastąpiło wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy. Chodziło o zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu gminy.
Obecnie prowadzone są czynności dotyczące ostatecznego przejęcia na własność obiektu dworca kolejowego, które zostało przewidziane w obowiązującej umowie dzierżawy. Umowa dzierżawy została sporządzona w taki sposób, że z chwilą jej wygaśnięcia PKP będą zobowiązane zwrócić miastu wartość nakładów poniesionych na remont nieruchomości. Ostatecznie po długoletnich oczekiwaniach mieszkańców oraz licznych turystów obiekt dworcowy doczekał się kapitalnego remontu. Miasto przekazało na remont głównego budynku blisko 1,2 mln zł. W ramach inwestycji wykonana została elewacja oraz modernizacja dworcowego holu, utwardzono teren wokół budynku dworcowego, powstał parking, zadbano o zieleń. Nad dworcowym wejściem umieszczony został jak dawniej zegar, zamówiony na podstawie starych fotografii zabytkowego XIX-wiecznego dworca kolejowego.
Po remoncie budynek dworca kolejowego dalej pełni funkcję obsługi kolejowej oraz autobusowej, ponadto poddasze budynku zostało przystosowane na schronisko. W holu zostały stworzone warunki do prowadzenia działalności handlowej. Giżycki dworzec to nie tylko miejsce przyjazdów i odjazdów pociągów, to również miejsce, w którym odbywają się imprezy kulturalne. W holu dworca (w Galerii – Stacja Giżycko) odbywa się przez cały rok wiele wernisaży i wystaw.
W 2008 roku miasto za ponad 560 tys. zł wyremontowało również drugi przydworcowy budynek. Przed ubiegłorocznymi wakacjami uruchomione zostały w nim ogólnodostępne toalety, zaopatrzone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi oraz w kabiny prysznicowe. Obok funkcjonuje parking, na którym mogą się zatrzymywać autokary turystyczne.
Kwota na remont budynku szaletu wykonanego w 2008 r. to ponad pół miliona złotych. Budynek pełni jednocześnie funkcję toalety miejskiej. Pozostałe pomieszczenia docelowo będą służyły jako lokale użytkowe.
Miasto dalej aktywnie współpracuje z PKP i wykorzystuje kolejne nieruchomości spółki do celów inwestycyjnych. Na części innej dzierżawionej od kolei działki miasto rozpoczyna budowę parkingu obsługującego powstający najnowocześniejszy port Żeglugi Śródlądowej Eko-Marina na Mazurach. Planowana inwestycja budowy portu ma opiewać na kwotę 20 mln zł w połowie z udziałem środków unijnych. Zakończenie przewiduje się na koniec października 2010 r.

JOLANTA PIOTROWSKA, burmistrz Giżycka