Przedstawiony w czwartek plan działań ma zapewnić zwiększenie ochrony małoletnich imigrantów, znajdowanych na granicach lub terenie UE. "Ten problem będzie narastać. Państwa członkowskie muszą zobowiązać się do zapewnienia wysokich standardów w zakresie przyjmowania, ochrony i integracji małoletnich bez opieki. Przy podejmowaniu jakichkolwiek działań należy kierować się zasadą najlepszego zagwarantowania interesów dziecka" - powiedziała unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmstroem.

I podkreśliła, że państwa w pierwszej kolejności powinny skoncentrować się "na odnajdywaniu rodzin małoletnich wjeżdżających bez opieki na terytorium UE i zapewnić im powrót, który umożliwi im połączenie z najbliższymi". A jeśli to jest niemożliwe, państwa członkowskie powinny szukać innego rozwiązania, jak przyznanie statusu ochrony międzynarodowej i umożliwienie dziecku integracji w państwie członkowskim, w obrębie Unii Europejskiej.

Niezależnie od rozwiązania, KE chce, by decyzje o przyszłości każdego dziecka podejmowane były "w najkrótszym możliwym terminie, najlepiej w ciągu 6 miesięcy".