Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą przepisów o prowadzeniu egzekucji z nieruchomości. Najemca i dzierżawca zajętej nieruchomości będą musieli zapłacić czynsz komornikowi nawet wówczas, gdy już uiścili go zadłużonemu właścicielowi, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja. Taki obowiązek będą mieli wówczas, gdy dłużnik pobrał od nich jeszcze przed zajęciem nieruchomości czynsz najmu za okres dłuższy niż trzy miesiące albo czynsz dzierżawy za okres dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia zajęcia. W ten sposób zostaną odzyskane sumy wpłacone dłużnikowi przed wszczęciem egzekucji.

Zmiany będą dotyczyły też sposobu rozporządzania zajętą nieruchomością Projekt przewiduje, że oddanie zajętej nieruchomości w najem lub dzierżawę będzie bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce w ten sposób zwiększyć efektywność egzekucji z nieruchomości i uniemożliwić wynajmowanie i wydzierżawienie po dokonaniu zajęcia. Po znowelizowaniu nadal będzie obowiązywała zasada, że obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu będzie nieważne, a rozporządzanie nią po zajęciu nie będzie miało wpływu na dalsze postępowanie. Po zajęciu nieruchomości nie będzie też ważne rozporządzenie przedmiotami, które podlegają zajęciu razem z nią. Osoba, która nabędzie taką zajętą nieruchomość, może tylko uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika.