Funkcjonariusze służby więziennej otrzymają dodatkowe zachęty materialne, które mają ich powstrzymać przed rezygnacją z pracy.
Sejm podwyższył dodatek za wysługę lat funkcjonariuszom z 25- i 30-letnim stażem pracy.
Zdaniem senatora Stanisława Piotrowicza utrzymanie takich dodatków może zahamować częste odejścia ze służby więziennej doświadczonych funkcjonariuszy.
Mają oni prawo do otrzymania zwrotu kosztów ponoszonych na obronę przed sądem, w związku z postępowaniami karnymi w sprawach służbowych. Do katalogu zadań Służby Więziennej dołączono prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych oraz obowiązek humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Katalog środków przymusu stosowanych wobec więźniów uzupełniono o urządzenie blokujące staw kolanowy. Przepisy wejdą w życie w sierpniu tego roku.