Janusz Kochanowski zginął w sobotę w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.

Jak powiedziała Kukowska, ciało Janusza Kochanowskiego zostało już zidentyfikowane, nie ma jednak jeszcze decyzji, co do terminu pogrzebu. Decyzję w tej sprawie podejmie rodzina.

"Śledzimy wiadomości i czekamy na dalsze decyzje" - powiedziała Kukowska. Od poniedziałku w siedzibach RPO, w godzinach pracy urzędów, wystawione zostaną Księgi Kondolencyjne. Kondolencje można złożyć także za pośrednictwem strony internetowej RPO.

Janusz Kochanowski był Rzecznikiem Praw Obywatelskich V kadencji, od 2006 r.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu

Zgodnie z konstytucją, Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Procedurę wyboru określa regulamin Sejmu, według którego kandydatów na to stanowisko może zgłosić marszałek izby lub co najmniej 35 posłów w ciągu 21 dni od "od dnia odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" RPO (w obecnej sytuacji - śmierci).

Jak poinformowało Biuro RPO w specjalnym komunikacie, w myśl ustawy o RPO, to rzecznik określa zakres zadań swoich zastępców. Zgodnie z zarządzeniem wydanym w tej sprawie, do zadań zastępcy RPO Stanisława Trociuka należy kierowanie pracą biura w czasie nieobecności rzecznika. Zastępcy RPO są ponadto upoważnieni do występowania z wnioskami oraz wnoszenia prawnych środków zaskarżenia.

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego przejął obowiązki głowy państwa, zapowiedział w niedzielę, że powołania nowego rzecznika można spodziewać się "szybko". Marszałek zaznaczył, że procedura wyłonienia następcy Kochanowskiego została uruchomiona automatycznie.