Rozporządzenie jest realizacją nowelizacji Kodeksu karnego z 2009 r. Zgodnie z nowelą, sąd ma orzekać o umieszczeniu osób dopuszczających się czynów seksualnych z dziećmi w zakładzie zamkniętym albo skierowaniu go na leczenie ambulatoryjne do ośrodka prowadzącego terapię farmakologiczną i psychoterapię w celu obniżenia ich popędu seksualnego. Przed orzeczeniem takiego środka sąd będzie musiał wysłuchać lekarzy psychiatrów, lekarza seksuologa i psychologa, którzy wskażą mu właściwy sposób terapii dla konkretnej osoby.

W utworzonych ośrodkach sądowo-psychiatrycznych możliwe będzie przeprowadzanie obserwacji mającej na celu ustalenie zaburzeń preferencji seksualnych. Będzie to dotyczyło osób niepozbawionych i pozbawionych wolności, z wyjątkiem niebezpiecznych przestępców. Funkcję jednostki koordynującej ma pełnić Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie w ośrodkach zabezpieczeń takich jak w zakładach przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób pozbawionych wolności. Będą one wyposażone w monitoring telewizyjny, urządzenia sygnalizujące niekontrolowane otwarcie drzwi i okien oraz urządzenia uniemożliwiające samowolne opuszczenie zakładu. Konieczne będzie zapewnienie stałego nadzoru nad pacjentami.