• Nabór na aplikację komorniczą ma odbywać się na podstawie egzaminu
  • Szkolenie obejmie zajęcia seminaryjne i praktykę u komornika
  • Aplikant powinien być zatrudniony tam, gdzie odbywa aplikację
Minister sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia, w którym określił sposób organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej. Nabór na nią nastąpi w drodze egzaminu konkursowego wzorowanego na egzaminach obowiązujących w korporacjach: adwokackiej, radcowskiej i notariuszy. Ma ona trwać dwa lata. Przez cały okres aplikacji szkoleniem będzie kierował komornik, u którego odbywa praktykę aplikant. Warunki odbywania praktyki określi umowa o pracę zawarta z komornikiem, ale niekoniecznie z tym, u którego odbywa on aplikację.
Nowy model egzaminu
Zaproponowany przez ministra sprawiedliwości nowy model egzaminu konkursowego jest wzorowany na egzaminach obowiązujących w pozostałych korporacjach prawniczych.
- Dotychczasowy model aplikacji komorniczej nie przewidywał egzaminu wstępnego - tłumaczy komornik Iwona Karpiuk-Suchecka.
Wszyscy, którzy składali wnioski o przyjęcie, praktycznie byli przyjmowani. Była to najbardziej otwarta aplikacja spośród zawodów prawniczych i uważam, że została dobrze zorganizowana - dodaje Iwona Karpiuk-Suchecka.
Projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości określa wzór zgłoszenia przystąpienia do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Uwzględnia on wymogi, jakie powinien spełniać kandydat, który ubiega się o dopuszczenie do egzaminu. Oprócz swoich danych osobowych musi też wskazać wykształcenie, przebieg dotychczasowej pracy, jeżeli był zatrudniony, fakt niekaralności, stan zdrowia i posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
Szef resortu sprawiedliwości określił też tryb i sposób działania zespołu egzaminacyjnego, który przygotowuje test na egzamin konkursowy.
Na seminarium i zajęciach
Autorzy rozporządzenia zaproponowali, aby aplikacja komornicza rozpoczynała się 1 października i jej program obejmował część teoretyczną, czyli zajęcia seminaryjne, oraz praktykę, którą aplikant ma odbywać u komornika wskazanego przez radę izby komorniczej. Wskazany komornik z radą izby komorniczej mają kierować szkoleniem, określać zadania aplikanta i sposób ich wykonania. Po pierwszym roku aplikacji rada przeprowadzi kolokwium.
Zdaniem komornik Iwony Karpiuk-Sucheckiej prawdopodobnie wykształci się praktyka, że aplikant będzie zatrudniony na umowie o pracę u tego samego komornika, u którego odbywa aplikację.
Obawy co do zatrudniania aplikantów komorniczych na podstawie umowy o pracę ma adwokat Bartosz Grohman.
- Komornicy z powodu braku środków na wynagrodzenie mogą odmawiać przyjmowania na etat aplikantów, a rada nie znajdzie skutecznych środków, aby ich do tego zmusić - wyjaśnia adwokat.
Szkolenie cztery razy w miesiącu
Program zajęć seminaryjnych przygotować ma rada izby komorniczej, która zatrudniać ma wykładowców spośród komorników, komorników emerytowanych, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, prokuratorów w stanie spoczynku, referendarzy sądowych oraz pracowników naukowych. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu i obejmą od sześciu do ośmiu jednostek lekcyjnych.
MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ
Działalność komorników sądowych / DGP