Skończy się wreszcie podział na lepszych i gorszych lokatorów. Jedni płacą czynsze regulowane, czyli niższe, drudzy umowne, które pną się w górę znacznie szybciej i wyżej.
Ministerstwo Gospodarki chce, by wszystkich lokatorów objęły takie same zasady podwyżek i rozwiązywania umów najmu. Co prawda czynsze nie zostaną jeszcze zupełnie uwolnione w 100 proc., ale projekt nowelizacji stanowi istotny krok w tym kierunku. Właściciele prywatnych kamienic zyskają pieniądze na bieżące remonty zapuszczonych budynków. Inna sprawa, czy będą to pieniądze wystarczające.