Skutki dla kierowców

Skutki prowadzenia samochodu nawet kilka miesięcy po zażyciu narkotyku mogą być dla kierowców bardzo poważne. Przede wszystkim za popełnienie tego przestępstwa mogą oni zostać ukarani grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą więzienia do dwóch lat. Jeszcze surowiej może zostać ukarany kierowca, który w takim stanie spowoduje wypadek drogowy, w którym ktoś został ranny lub poniósł śmierć. W takiej sytuacji grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kierowca taki straci prawo jazdy na okres od roku do 10 lat.

Odpowiedzialność kierujących

Kierowca prowadzący samochód pod wpływem narkotyków nie ma też co liczyć na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela pojazdu. Zakłady ubezpieczeń uznają bowiem w takich sytuacjach, że do wypadku doszło z winy kierowcy i odmawiają pokrycia kosztów naprawy pojazdu.

Między innymi ze względu na tak poważne konsekwencje grożące kierowcom część ekspertów i sądów uznaje, że jeżeli w organizmie kierowcy znajdują się śladowe ilości środków odurzających, to odpowiada on za wykroczenie, a nie przestępstwo. Za takim rozwiązaniem opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lutego 2007 roku (sygn. akt V KK 128/06). Sędziowie SN uznali, że zupełnie inna odpowiedzialność grozi sprawcy znajdującego się pod wpływem środka odurzającego, od sprawcy znajdującego się po użyciu takiego środka. Orzecznictwo sądów w tym zakresie nie jest jednak jednolite i rodzi duże problemy praktyczne.