Polska w chwili obecnej posiada około 44 uzdrowisk statutowych i około 70 miejscowości o warunkach, które w przyszłości mają szansę uzyskać taki status, jeśli spełnią określone warunki. Gmina, której uda się uzyskać status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, uzyskuje świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze znajdujących się na jej obszarze naturalnych surowców i klimatu. To ważny czynnik marketingowy, który przyciąga turystów i kuracjuszy. Uzyskują oni bowiem wyraźną informację, że w miejscowości jest czyste powietrze, znakomite surowce lecznicze w postaci wód leczniczych czy kopalin (np. borowina), w miarę dobra infrastruktura uzdrowiskowa (parki, zieleń itp.) i dobra opieka lekarska.

Uzyskanie statusu uzdrowiska wiąże się z drugiej strony z ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, jakich nie ma w pozostałych gminach. Duża część infrastruktury będzie musiała być dostosowana do potrzeb związanych z leczeniem przyjeżdżających do miejscowości pacjentów. W centrum uzdrowiska nie można budować domów, dużych parkingów czy co do zasady organizować imprez masowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Potwierdzenia walorów klimatycznych

Podziału uzdrowiska na trzy strefy

Operatu uzdrowiskowego

Statutu uzdrowiska

Zmiany nazwy miejscowości

Dodatkowych wpływów do budżetu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak gmina może uzyskać status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.