Kancelarie małe

V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris

Kancelaria prowadzi praktyki dla studentów prawa. Prawnicy współpracują także z samorządem radcowskim w zakresie objęcia patronatem aplikantów radcowskich oraz finansuje odbywanie przez nich aplikacji. Dodatkowo kancelaria organizuje szkolenia wyjazdowe dla młodych prawników oraz finansuje odbywane przez nich szkolenia i kursy zewnętrzne. Casus Iuris sponsoruje ponadto zdobywanie przez adeptów prawa certyfikatów prawa europejskiego.

Kancelarie średnie

Gessel Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy

Kancelaria współpracuje ze Szkołą Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. W ramach współpracy został stworzony prowadzony przez prawników kancelarii Program Warsztatów Negocjacji dla studentów Szkoły Prawa Amerykańskiego. Kancelaria jest partnerem Fundacji im. Lesława Pagi, w ramach którego prowadzi wykłady dla studentów Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, działającej przy Fundacji, istnieje też możliwość odbycia staży w kancelarii przez studentów Akademii. Gessel prowadzi też wykłady na Akademii Giełdowej. Kancelaria wspiera projekt Cambridge Pyton (inkubator przedsiębiorczości akademickiej).

Kancelarie duże

Gide Loyrette Nouel - Tokarczuk Jędrzejczyk i Wspólnicy

Kancelaria organizuje odpłatne praktyki dla studentów IV i V roku studiów prawniczych. Studenci uczestniczą w pracach obejmujących różne dziedziny prawa, a każdy z nich pracuje pod opieką doświadczonego prawnika, który wyznacza mu zadania i czuwa nad ich realizacją. Po odbyciu stażu kancelaria zatrudnia także najlepszych praktykantów. Aplikanci mogą natomiast liczyć na pokrycie kosztów aplikacji przez kancelarię oraz na płatne urlopy związane z aplikacjami i przygotowaniem do egzaminów radcowskich i adwokackich. Kancelaria daje możliwość wyjazdu młodym prawnikom do biur kancelarii w innych krajach oraz opłaca szkolenia w zakresie języka angielskiego, francuski, szkolenia zewnętrzne z zakresów poszczególnych specjalizacji prawa. Oraz zagraniczne szkolenia merytoryczne.