Zapisy rządowego projektu nowelizacji dotyczą kilkunastu ustaw, przede wszystkim jednak ustawy o cudzoziemcach.

Obywatele państw sąsiadujących z Polską, nie należących do UE, zamieszkujący na terenach przygranicznych, zgodnie z nowelizacją, mogliby wjechać do polskiej strefy przygranicznej bez wiz. Z takiej możliwości będą oni mogli jednak korzystać dopiero po zawarciu przez ich kraj umowy o małym ruchu granicznym z Polską.

W projekcie uporządkowano także przepisy dotyczące wjazdu do Polski, wiz: jednolitych i krajowych, a także ich unieważniania, zgodnie z przepisami obowiązującymi państwa obszaru Schengen. Zaproponowano także wprowadzenie przepisów dotyczących wzajemnego uznawania decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej o wydaleniu obywateli krajów, które nie należą do UE.

Projekt zawiera też m.in. propozycję znowelizowania ustawy o Straży Granicznej. Ma ona uzyskać prawo do kontroli legalności pracy i działalności gospodarczej wykonywanej przez cudzoziemców. Funkcjonariusze SG będą współdziałać w tej sprawie z Państwową Inspekcją Pracy i Służbą Celną. Pozwoli to skuteczniej zwalczać zjawisko nielegalnej pracy obywateli innych państw w Polsce.

Posłowie komisji wprowadzili do projektu trzy techniczne poprawki. Drugie czytanie projektu planowane jest w Sejmie na czwartek.

Projekt PO zostanie złożony u marszałka Sejmu "najprawdopodobniej do końca tygodnia"

Komisja nie zajęła się natomiast w środę projektem PiS zakładającym m.in. odebranie przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom SB. Jak argumentował wiceprzewodniczący komisji Grzegorz Dolniak (PO) Platforma Obywatelska złoży własny projekt w tej sprawie, więc bardziej uzasadnione będzie rozpatrywanie łączne obu projektów.

W rozmowie z PAP Dolniak sprecyzował, że projekt PO zostanie złożony u marszałka Sejmu "najprawdopodobniej do końca tygodnia", a rozpoczęcie prac nad dwoma projektami będzie możliwe w ciągu dwóch tygodni.

Projekt złożony przez PiS zakłada m.in. podanie do publicznej wiadomości informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, ograniczenie pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawienie ich "nieuzasadnionych przywilejów materialnych".