Odpisy i zaświadczenia przekazywane z rejestru zastawów drogą elektroniczną będą miały moc dokumentów urzędowych wydawanych przez sąd.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Ustawa przewiduje, że odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów przesyłane drogą elektroniczną będą miały moc takiego samego dokumentu urzędowego, jak wydane w formie pisemnej z rejestru.
– Do tej pory nawet odpisy i zaświadczenia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są pozbawione mocy dokumentu urzędowego, mimo że trudno byłoby sfałszować podpis przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa, i sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń – mówi adwokat Ewa Załęga z kancelarii Załęga i Partnerzy. Mają one jedynie charakter informacyjny.
Traktowanie takich dokumentów tak jak prywatne – zdaniem autorów nowelizacji – osłabia ich znaczenie prawne i zaprzecza podstawowemu celowi utworzenia centralnej informacji. Tym bardziej że Dyrektywa 1999/93/WE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby nie odmawiano podpisowi elektronicznemu skuteczności prawnej, dlatego że jest w formie elektronicznej.
Z zadowoleniem propozycję tę przyjęli sędziowie oraz komornicy.
– Rozwiązania zaproponowane w nowelizacji ułatwią życie praktykom – ocenia sędzia Marcin Łochowski z Warszawy.
– Zamiast produkować tony makulatury moc dokumentu powinny mieć odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów wydawane drogą elektroniczną, których treść można łatwo zweryfikować przez wgląd do rejestru, który jest publicznie dostępny – dodaje.
Przekazywanie w ten sposób dokumentacji ułatwi też pracę osobom sporządzającym te zaświadczenia i odpisy.
Zdaniem komornik Iwony Karpiuk -Sucheckiej, rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej, trzeba korzystać z nowoczesnych form przekazu dokumentów. Jej zdaniem korzystanie z tej formy przyspieszy obieg dokumentacji.
Podstawa prawna
Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. nr 149, poz. 703 z późn. zm.).